Distances līgums

ARCHIDECO SIA
Registration Number: 40103696373
Legal address: Ieriku street 15/k1 – 10, Riga, LV-1084, Latvia
Actual address: Strelnieku street 8, Riga, LV-1010, Latvia
Contact informaton: +371 26551813, [email protected]
Website: archideco.lv

, (turpmāk – Pārdevējs) vietnē www.archideco.lv (turpmāk - Interneta veikals) sniedz pieejamo saturu un nodrošina preces (turpmāk – Preces) un pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumus) saskaņā ar zemāk aprakstītajiem lietošanas noteikumiem.

1. Vispārējie noteikumi.

Ja patērētājs (turpmāk – Klients) iegādājas Preces, izmantojot Interneta veikalu, šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr.255 no 20.05.2014. „Noteikumi par distances līgumu”.

2. Pirkumu veikšana.

Pārdošanā esošo Preču cena ir tā, kas ir norādīta Interneta veikalā brīdī, kad Klients veic pasūtījumu. Preču cenas, kas ir norādītas Interneta veikalā, ietver standarta iepakojuma izmaksas, PVN (ja piemērojams) un jebkādas netiešas nodokļu maksas (ja piemērojamas), bet tās neietver piegādes izmaksas, kas tiks aprēķinātas pirms Klienta pasūtījums tiks apstiprināts ar Pārdevēju, un par kurām Klients piekrīt samaksāt Pārdevējam papildus norādītajai pirkuma summai.

Atkarībā no valsts, kurā tiks piegādātas Preces, atbilstošās piegādes izmaksas tiks atspoguļotas Interneta veikalā pasūtījuma veikšanas procesā. Klients piekrīt samaksāt šo summu papildus pasūtīto Preču cenai.

The total price payable to the Seller will be indicated in the Order and also indicated on the order confirmation sent via e-mail by the Seller to the Customer. All additional costs, charges, taxes and/or duties payable in any given country, under whatever title, to the Products ordered under the general terms and conditions of sale are the exclusive responsibility of the Customer.

Pārdošanas cenas, Interneta veikalā pārdotās Preces un/vai to raksturojums var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Tādas izmaiņas attiecas tikai uz pasūtījumiem, kuri vēl nav apstiprināti pirms tās stājas spēkā. Tāpēc Klientam tiek rekomendēts pārbaudīt gala cenas pirms pirkuma pasūtījuma apstiprināšanas.

Klients apstiprina, ka nezināšana par izmaksām, nodokļiem un/vai nodevām brīdī, kad tiek nosūtīts pasūtījums Pārdevējam, nav pamatots iemesls Distances līguma pārtraukšanai un Klients nevar pieprasīt šīs izmaksas no Pārdevēja jebkādā veidā.

3. Maksājumu noteikumi.

The Customer’s purchase order is accepted by Archideo SIA at archideco.lv (here and after, the Seller) by sending an e-mail to the Customer confirming the order, to the address provided to the Seller during the Site registration process. The order confirmation email which will include a summary of the order placed, the order ID number, a detailed list of the products, their prices, the payment method selected by the Customer, the delivery costs and billing and consignment details provided by the Customer. The Customer’s order, the Seller’s order confirmation and the general terms and conditions of sale applicable to the contract signed between the Parties shall be filed electronically by the Seller’s IT systems. The Customer shall promptly check the content of the communication and immediately report to the Seller any errors or omissions contacting Archideco SIA at +371 26551813 or via email: [email protected].

Registration is free of charge and allows the Customers to perform the following operations:

Change the shipping and billing details, make purchases, use the wish list, consult their order history, track their shipments, send notifications and cancel accounts.

Jebkurš līgums par Preču iegādi tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Klients saņem pasūtījuma apstiprinājumu no Pārdevēja e-pastā.

Payments for orders placed on the Site can be paid via Stripe or EveryPay payment system or bank transfer at the conditions provided in the Payment Policy.

Ja maksājums tiek veikts ar bankas maksājumu karti, maksājums tiks apstrādāts ar uzņēmuma Stripe Payments Europe Ltd. sistēmas starpniecību. Dati tiks pārsūtīti aizsargātā un drošā veidā. Šādi dati paliek nepieejami pat Pārdevējam.

Ja pasūtījums tiek atcelts vai Pārdevējs to nepieņem, summa tiks atmaksāta ar bankas pārskaitījumu.

4. Piegādes noteikumi.

Preces tiek piegādātas šādās valstīs: Latvija, Lietuva un Igaunija. Piegādes termiņi un pilni Preču piegādes noteikumi ir pieejami šeit.

Preču cenas, kas ir norādītas Interneta veikalā, ietver standarta iepakojuma izmaksas, PVN (ja piemērojams) un jebkādas netiešas nodokļu maksas (ja piemērojamas), taču tās neietver piegādes izmaksas, kas tiek aprēķinātas pirms Klienta pasūtījums ir apstiprināts ar Pārdevēju, un par kurām Klients piekrīt samaksāt Pārdevējam papildus norādītajai Preču summai Interneta veikalā.

Atkarībā no valsts, kurā tiks piegādātas Preces, atbilstošās piegādes izmaksas tiks atspoguļotas Interneta veikalā pasūtījuma veikšanas procesā. Klients piekrīt samaksāt šo summu papildus pasūtīto Preču cenai.

Visi papildu izdevumi, maksas, nodokļi un/vai muitas nodevas, kas jāmaksā jebkurā konkrētā valstī saskaņā ar pārdošanas vispārējiem noteikumiem, ir Klienta atbildība.

5. Atteikuma tiesības.

Klientam (tikai fiziskām personām) ir tiesības atteikties no Distances līguma veidā pasūtītās Preces 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām.

Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, Klientam ir jāuzņemas atbildība par Preču kvalitāti un drošību atteikuma tiesību izmantošanas laikā. Ja Preces ir bojātas un/vai to oriģinālais iepakojums ir pazaudēts vai būtiski bojāts, Interneta veikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo summu, atkarībā no Preces vērtības samazinājuma.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jāiesniedz atteikuma paziņojums, un nosūtot to uz e-pasta adresi [email protected] 14 dienu laikā no Preču saņemšanas brīža, e-pasta tēmas sadaļā norādot atzīmi ATGRIEZTĀS PRECES. Šajā paziņojumā jāiekļauj pasūtījuma numurs un ar to saistītā rēķina numurs. Klients saņems apstiprinājuma e-pastu Preces ir jāatgriež ne vēlāk kā 14 dienu laikā, nosūtot tās uz adresi: Ieriķu iela 15/1, 7. stāvs, Rīga, LV-1084, Latvija.

Visas Preces ir jāatgriež Pārdevējam pilnībā bez lietošanas pazīmēm (skrāpējumiem, bojājumiem, deformācijām u.c.) kopā ar visām detaļām un aksesuāriem (iepakojuma materiāliem, kastēm, dokumentāciju un/vai citiem elementiem, kas ietverti oriģinālajā iepakojumā), pretējā gadījumā atgriešana netiks pieņemta. Visas atgriešanas izmaksas un tiešās izmaksas, kas saistītas ar Preču atgriešanu sedz Klients.

Pēc atgrieztās Preces kvalitātes un stāvokļa novērtēšanas un akceptēšanas, Pārdevējs atgriež naudas summu par atgrieztajām precēm Patērētāja norādītajā norēķinu kontā izmantojot bankas starpniecību, paziņojot par to Patērētājam.

According to Cabinet of Ministers Regula3on No. 255 from 20.05.2014 Clause 22 of the Regula3ons on Distance Contracts the Customer cannot use the right of withdrawal if:

  • pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz pakalpojumiem, kuru rezultātā tiek izgatavota kustama ķermeniska lieta. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums patērētāja apliecinājumu un skaidru piekrišanu iegūt tikai attiecībā uz tiem līgumiem, saskaņā ar kuriem patērētājam ir pienākums maksāt;
  • preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
  • prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
  • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
  • patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
  • prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
  • patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
  • līgums noslēgts atklātā izsolē.
6. Pircēja personas datu apstrāde.

Personal data will be processed in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (April 27, 2016) on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, which repeals Directive 95/46/EC ("General Data Protection Regulation"), in accordance with the Privacy Policy of the Internet store and the laws and regulations in force in the Republic of Latvia. If the Buyer wants to use the services of the Internet store, he must agree to the processing of personal data and confirm that all the information he provides, including personal data, is correct and true. The Customer confirms familiarization with the Privacy Policy and acceptance of its terms at the 3me of placing the order. The Customer's personal data is processed in accordance with the Privacy Policy. The Customer must familiarize himself with the Privacy Policy before registering or providing his personal data in the Internet store. The online store only processes personal data entered by the Customer when ordering Products, such as name, surname, e-mail, etc.

Lūdzam, pārliecināties, ka esat izlasījis un sapratis mūsu Privātuma politika, kurā ir izskaidrots, kā mēs izmantojam, apstrādājam un aizsargājam Jūsu sniegtos datus.

7. Strīdu risināšanas kārtība.

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Klientam un Pārdevējam ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus un regulējumus.

The parties resolve all disputes between the Seller and the Buyer through mutual negotiations or correspondence. If the dispute cannot be resolved through negotiation or correspondence, the Parties will resolve the dispute in the Court of the Republic of Latvia, observing the laws and regulations of the Republic of Latvia. Disputes between the Buyer (consumer) and the Seller can be referred to the Consumer Rights Protection Center or the court of the Republic of Latvia for resolution.

Ja nav veikts mēģinājums panākt vienošanos vai mēģinājums nav bijis veiksmīgs, visiem šādiem strīdiem ir ekskluzīva jurisdikcija Latvijas Republikas Tiesā.

8. Nepārvarama vara

Pārdevējs nav atbildīgs par tā pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, kas noteikta jebkurā ar pārdošanas vispārējām noteikumiem noslēgtajā līgumā, ja ir radusies nelaime neparedzētu un/vai dabas apstākļu dēļ, kas ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, t.sk., dabas katastrofas, teroristu aktus, karus, nemierus, elektroapgādes trūkumu, sabiedriskā un/vai privātā sektora darbinieku streikus vai streikus, kas ierobežo kuģošanas darbību.