Noteikumi un nosacījumi

Archideco SIA. Atbalsta e-pasta adrese: [email protected], (turpmāk – Pārdevējs) vietnē www.archideco.lv (turpmāk - Interneta veikals) sniedz pieejamo saturu un nodrošina preces (turpmāk – Preces) un pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumus) saskaņā ar zemāk aprakstītajiem lietošanas noteikumiem.

1. Vispārējie noteikumi.

Ja patērētājs (turpmāk – Klients) iegādājas Preces, izmantojot Interneta veikalu, šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Nr.255 no 20.05.2014. „Noteikumi par distances līgumu”.

2. Pirkumu veikšana.

Pārdošanā esošo Preču cena ir tā, kas ir norādīta Interneta veikalā brīdī, kad Klients veic pasūtījumu. Preču cenas, kas ir norādītas Interneta veikalā, ietver standarta iepakojuma izmaksas, PVN (ja piemērojams) un jebkādas netiešas nodokļu maksas (ja piemērojamas), bet tās neietver piegādes izmaksas, kas tiks aprēķinātas pirms Klienta pasūtījums tiks apstiprināts ar Pārdevēju, un par kurām Klients piekrīt samaksāt Pārdevējam papildus norādītajai pirkuma summai.

Atkarībā no valsts, kurā tiks piegādātas Preces, atbilstošās piegādes izmaksas tiks atspoguļotas Interneta veikalā pasūtījuma veikšanas procesā. Klients piekrīt samaksāt šo summu papildus pasūtīto Preču cenai.

Kopējā samaksas summa tiek norādīta pasūtījuma kopsavilkumā un apstiprinājuma e-pastā, ko Pārdevējs nosūta Klientam.

Visi papildu izdevumi, maksas, nodokļi un/vai muitas nodevas, kas jāmaksā jebkurā konkrētā valstī saskaņā ar pārdošanas vispārējiem noteikumiem, ir Klienta atbildība.

Pārdošanas cenas, Interneta veikalā pārdotās Preces un/vai to raksturojums var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Tādas izmaiņas attiecas tikai uz pasūtījumiem, kuri vēl nav apstiprināti pirms tās stājas spēkā. Tāpēc Klientam tiek rekomendēts pārbaudīt gala cenas pirms pirkuma pasūtījuma apstiprināšanas.

Klients apstiprina, ka nezināšana par izmaksām, nodokļiem un/vai nodevām brīdī, kad tiek nosūtīts pasūtījums Pārdevējam, nav pamatots iemesls Distances līguma pārtraukšanai un Klients nevar pieprasīt šīs izmaksas no Pārdevēja jebkādā veidā.

3. Maksājumu noteikumi.

Klienta pirkuma pasūtījumu Interneta veikalā apstiprina Pārdevējs, nosūtot Klientam e-pastu ar pasūtījuma apstiprinājumu uz e-pasta adresi, kuru Klients norādījis Pārdevējam reģistrācijas procesā. Pasūtījuma apstiprinājuma e-pastā būs redzams pasūtījuma kopsavilkums, tā identifikācijas numurs, detalizēts Preču saraksts un to cenas, apmaksas veids, piegādes informācija un izmaksas. Klienta pasūtījums, Pārdevēja pasūtījuma apstiprinājums un pārdošanas vispārējie noteikumi, kas ir spēkā Distances līgumam starp pusēm, tiks saglabāti elektroniski Pārdevēja IT sistēmā.

Klients apņemas nekavējoties pārbaudīt komunikācijas saturu un ziņot Pārdevējam par kļūdu, ja tāda radusies, sazinoties ar Pārdevēju pa tālruni +371 28060616 vai e-pastu [email protected].

Reģistrācija ir bezmaksas un ļauj Klientam veikt šādas darbības: Mainīt piegādes un norēķinu informāciju, veikt pirkumus, izmantot vēlmju sarakstu, konsultēties par pasūtījumu vēsturi, sekot līdzi sūtījumu informācijai, nosūtīt paziņojumus un dzēst profilu.

Jebkurš līgums par Preču iegādi tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Klients saņem pasūtījuma apstiprinājumu no Pārdevēja e-pastā.

Maksājumi par Interneta veikalā veiktajiem pasūtījumiem var tikt veikti izmantojot Stripe vai EveryPay maksājumu sistēmu vai bankas pārskaitījumu saskaņā ar norādītajiem Maksājumu politikas nosacījumiem.

Ja maksājums tiek veikts ar bankas maksājumu karti, maksājums tiks apstrādāts ar uzņēmuma Stripe Payments Europe Ltd. sistēmas starpniecību. Dati tiks pārsūtīti aizsargātā un drošā veidā. Šādi dati paliek nepieejami pat Pārdevējam.

Ja pasūtījums tiek atcelts vai Pārdevējs to nepieņem, summa tiks atmaksāta ar bankas pārskaitījumu.

4. Piegādes noteikumi.

Preces tiek piegādātas šādās valstīs: Latvija, Lietuva un Igaunija. Piegādes termiņi un pilni Preču piegādes noteikumi ir pieejami šeit.

Preču cenas, kas ir norādītas Interneta veikalā, ietver standarta iepakojuma izmaksas, PVN (ja piemērojams) un jebkādas netiešas nodokļu maksas (ja piemērojamas), taču tās neietver piegādes izmaksas, kas tiek aprēķinātas pirms Klienta pasūtījums ir apstiprināts ar Pārdevēju, un par kurām Klients piekrīt samaksāt Pārdevējam papildus norādītajai Preču summai Interneta veikalā.

Atkarībā no valsts, kurā tiks piegādātas Preces, atbilstošās piegādes izmaksas tiks atspoguļotas Interneta veikalā pasūtījuma veikšanas procesā. Klients piekrīt samaksāt šo summu papildus pasūtīto Preču cenai.

Visi papildu izdevumi, maksas, nodokļi un/vai muitas nodevas, kas jāmaksā jebkurā konkrētā valstī saskaņā ar pārdošanas vispārējiem noteikumiem, ir Klienta atbildība.

5. Atteikuma tiesības.

Klientam (tikai fiziskām personām) ir tiesības atteikties no Distances līguma veidā pasūtītās Preces 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām. 

Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, Klientam ir jāuzņemas atbildība par Preču kvalitāti un drošību atteikuma tiesību izmantošanas laikā. Ja Preces ir bojātas un/vai to oriģinālais iepakojums ir pazaudēts vai būtiski bojāts, Interneta veikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo summu, atkarībā no Preces vērtības samazinājuma.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jāiesniedz atteikuma paziņojums, un nosūtot to uz e-pasta adresi [email protected] 14 dienu laikā no Preču saņemšanas brīža, e-pasta tēmas sadaļā norādot atzīmi ATGRIEZTĀS PRECES. Šajā paziņojumā jāiekļauj pasūtījuma numurs un ar to saistītā rēķina numurs. Klients saņems apstiprinājuma e-pastu Preces ir jāatgriež ne vēlāk kā 14 dienu laikā, nosūtot tās uz adresi: Ieriķu iela 15/1, 7. stāvs, Rīga, LV-1084, Latvija.

Visas Preces ir jāatgriež Pārdevējam pilnībā bez lietošanas pazīmēm (skrāpējumiem, bojājumiem, deformācijām u.c.) kopā ar visām detaļām un aksesuāriem (iepakojuma materiāliem, kastēm, dokumentāciju un/vai citiem elementiem, kas ietverti oriģinālajā iepakojumā), pretējā gadījumā atgriešana netiks pieņemta. Visas atgriešanas izmaksas un tiešās izmaksas, kas saistītas ar Preču atgriešanu sedz Klients.

Pēc atgrieztās Preces kvalitātes un stāvokļa novērtēšanas un akceptēšanas, Pārdevējs atgriež naudas summu par atgrieztajām precēm Patērētāja norādītajā norēķinu kontā izmantojot bankas starpniecību, paziņojot par to Patērētājam.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.255
no 20.05.2014. Noteikumi par distances līgumu 22.punktu Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz pakalpojumiem, kuru rezultātā tiek izgatavota kustama ķermeniska lieta. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums patērētāja apliecinājumu un skaidru piekrišanu iegūt tikai attiecībā uz tiem līgumiem, saskaņā ar kuriem patērētājam ir pienākums maksāt;
  • preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
  • prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
  • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
  • patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
  • prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
  • patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
  • līgums noslēgts atklātā izsolē.
6. Pircēja personas datu apstrāde.

Personas dati tiks apstrādāti ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (“Vispārīgā datu aizsardzības regula”), saskaņā ar Interneta veikala Privātuma politika Privātuma politiku un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ja Pircējs vēlas izmantot Interneta veikala pakalpojumus, viņam jāpiekrīt personas datu apstrādei un jāapstiprina, ka visa viņa sniegtā informācija, tai skaitā personas dati, ir pareiza un patiesa. Klients apstiprina iepazīšanos ar Privātuma politiku un piekrišanu tās noteikumiem pasūtījuma veikšanas brīdī. Klienta personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Privātuma politikā noteikto. Klientam ir jāiepazīstas ar Privātuma politiku pirms reģistrācijas veikšanas vai savu personas datu sniegšanas Interneta veikalā. Interneta veikals apstrādā tikai personas datus, ko Klients ievada Preču pasūtīšanas laikā, piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pastu, u.c.

Lūdzam, pārliecināties, ka esat izlasījis un sapratis mūsu Privātuma politika, kurā ir izskaidrots, kā mēs izmantojam, apstrādājam un aizsargājam Jūsu sniegtos datus.

7. Strīdu risināšanas kārtība.

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Klientam un Pārdevējam ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus un regulējumus.

Strīdus starp Pārdevēju un Klientu risina savstarpējā pārrunu ceļā.  Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tas izskatāms Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā. Strīdus starp Pārdevēju un Klientu var nodot tālākai risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

Ja nav veikts mēģinājums panākt vienošanos vai mēģinājums nav bijis veiksmīgs, visiem šādiem strīdiem ir ekskluzīva jurisdikcija Latvijas Republikas Tiesā.

8. Nepārvarama vara

Pārdevējs nav atbildīgs par tā pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, kas noteikta jebkurā ar pārdošanas vispārējām noteikumiem noslēgtajā līgumā, ja ir radusies nelaime neparedzētu un/vai dabas apstākļu dēļ, kas ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, t.sk., dabas katastrofas, teroristu aktus, karus, nemierus, elektroapgādes trūkumu, sabiedriskā un/vai privātā sektora darbinieku streikus vai streikus, kas ierobežo kuģošanas darbību.